ही दुनिया दोन दिवसांची आहे | Hi duniya don divsanchi ahe | Marathi jesus song with lyrics

ही दुनिया दोन दिवसांची आहे | Hi duniya don divsanchi ahe | Hindi jesus song with lyrics

ही दुनिया दोन दिवसांची आहे गीताचे बोल

ही दुनिया दोन दिवसांची आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे
विचार करून पाऊल टाक
विचार करून पाऊल टाक
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे

सुंदर भव्य महाल बांधिले
थेंबे थेंबे धन संचितयले
सुंदर भव्य महाल बांधिले
थेंबे थेंबे धन संचितयले
आला जैसा जाशील तैसा
आला जैसा जाशील तैसा
धोकाच धोका रे

हे सर्व सोडून जाणे आहे
हे सर्व सोडून जाणे आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे

धनदौलतिची माया जडली
खाण्यापिण्यात मती ही रमली
धनदौलतिची माया जडली
खाण्यापिण्यात मती ही रमली
देवाची वाणी आली कानी
देवाची वाणी आली कानी
प्राण हा गेला तर

हे सर्व सोडून जाणे आहे
हे सर्व सोडून जाणे आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे

सोडील जेव्हा प्राण ही काया
जाशील कोठे तु रहाया
सोडील जेव्हा प्राण ही काया
जाशील कोठे तु रहाया
शोध अज्ञाना तुझा ठिकाणा
शोध अज्ञाना तुझा ठिकाणा
इथे तु पाहुणा आहे

हे सर्व सोडून जाणे आहे
हे सर्व सोडून जाणे आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे

येशूची आज्ञा तू मानशी
जगिकतेला विसरून जाशी
येशूची आज्ञा तू मानशी
जगिकतेला विसरून जाशी
प्रभू चरणी तू शरण येशी
प्रभू चरणी तू शरण येशी
प्रभुची वाणी होईल

तू माझा प्रिय पुत्र आहे
तू माझा प्रिय पुत्र आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे

येशू हा जीवन मार्ग आहे
तुजला त्यावर चालने आहे
येशू हा जीवन मार्ग आहे
तुजला त्यावर चालने आहे
त्याच्या घरी तर तयार जागा
त्याच्या घरी तर तयार जागा
तेच तुझे घर आहे

तू आपल्या घरी जाणार आहे
तू आपल्या घरी जाणार आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे
विचार करून पाऊल टाक
विचार करून पाऊल टाक
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे
ही दुनिया दोन दिवसांची आहे

ही दुनिया दोन दिवसांची आहे | Hi duniya don divsanchi ahe | Marathi jesus song with lyrics, jesus song video, jesus kannada song, jesus hindi song, jesus song mp3, jesus movie, new jesus song, jesus birth, prayer jesus, stories of jesus
Hi duniya don divsanchi aahe


Song Lyrics 

Hi duniya don divsanchi ahe
hi duniya don divsanchi ahe
vichar karuna paul tak
vichar karuna paul tak
hi duniya don divsanchi ahe
hi duniya don divsanchi ahe

sundara bhavya mahala bandhile
thembe thembe dhana sanchiyale
sundara bhavya mahala bandhile
thembe thembe dhana sanchiyale
ala jaisa jashil taisa
ala jaisa jashil taisa
dhokaca dhoka re

he sarva sodun jane ahe
he sarva sodun jane ahe
hi duniya don divsanchi ahe
hi duniya don divsanchi ahe

dhanadaulatichi maya jadali
khanyapinyat mati hi ramali
dhanadaulatichi maya jadali
khanyapinyat mati hi ramali
devachi vani ali kani
devachi vani ali kani
pran ha gela tara

he sarva sodun jane ahe
hi duniya don divsanchi ahe
hi duniya don divsanchi ahe

sodil jevha pran hi kaya
jashil kothe tu rahaya
sodil jevha pran hi kaya
jashil kothe tu rahaya
sod adhnyana tujha thikana
sod adhnyana tujha thikana
ithe tu pahuṇa ahe

he sarva sodun jane ahe
he sarva sodun jane ahe
hi duniya don divsanchi ahe
hi duniya don divsanchi ahe

yeshuchi adhnya tu manshi
jagiktela visaruna jashi
yeshuchi adhnya tu manshi
jagiktela visaruna jashi
prabhu charani tu sharan yeshi
prabhu charani tu sharan yeshi
prabhuchi vani hoil

tu majha priya putra ahe
tu majha priya putra ahe
hi duniya don divsanchi ahe
hi duniya don divsanchi ahe

yeshu ha jivana marga ahe
tujala tyavara chalane ahe
yeshu ha jivana marga ahe
tujala tyavara chalane ahe
tyachya ghari tara tayara jaga
tyachya ghari tara tayara jaga
tech tujhe ghara ahe

tu apalya ghari jaṇara ahe
tu apalya ghari jaṇara ahe
hi duniya don divsanchi ahe
hi duniya don divsanchi ahe
vichar karuna paul tak
vichar karuna paul tak
hi duniya don divsanchi ahe

No comments

Powered by Blogger.