तूचि दाता विश्वविधाता Tuchi Data Vishwavidhata Marathi Jesus Song With lyricsतूचि दाता विश्वविधाता Tuchi Data Vishwavidhata Marathi Jesus Song With lyrics
तूचि दाता विश्वविधाता गीताचे बोल

तूचि दाता
विश्वविधाता

तुझी हि दुनिया सारी (२) धृ.

उषा निशा या
बनविल्या दिशा तु
किमया तुझी हि न्यारी
तुझी हि दुनिया सारी

तूचि दाता
विश्वविधाता

तुझी हि दुनिया सारी (२)

उतुंग मेरू अथांग सागर
रवी शिशिर अन तारे (२)
मेघ बरसती हर्षित सृष्टी 
हिरवा शालू घाली
तुझी हि दुनिया सारी

तूचि दाता
विश्वविधाता

तुझी हि दुनिया सारी (२)

आम्ही पाहतो अचंबित होतो
धन्यवाद देतो (२)
बसुनिया वृक्षी
गातात पक्षी
तवगुण प्रभात प्रहरी
तुझी हि दुनिया सारी

तूचि दाता
विश्वविधाता

तुझी हि दुनिया सारी (२)

हात जोडून
हृदयास खोलून
आलो शरण रे आम्ही (२)
पापी असू जर
प्रभू क्षमा कर
प्राण तुजला पुकारी 
तुझी हि दुनिया सारी

तूचि दाता
विश्वविधाता

तुझी हि दुनिया सारी (२)
तूचि दाता विश्वविधाता Tuchi Data Vishwavidhata Marathi Jesus Song With lyrics, jesus song, yeshu song, jesus song, jesus video, jesus video song, jesus song marathi, yeshu khrist song, yeshu khristache geet
तूचि दाता विश्वविधाता Tuchi Data Vishwavidhata Marathi Jesus Song With lyrics


Tuchi Data 
Vishwavidhata Song Lyrics


Tuchi data
vishwavidhata

tujhi hi duniya sari (2)

Usha nisha ya
banavilya disha tu
kimaya tujhi hi nyari
tujhi hi duniya sari

Tuchi data
vishwavidhata

tujhi hi duniya sari (2)

utung meru athanga sagara
ravi shishir ana tare (2)
megha barasati harshit srushti 
hirava salu ghali
tujhi hi duniya sari

Tuchi data
vishwavidhata

tujhi hi duniya sari (2)


amhi pahato acambita hoto
dhanyavad deto (2)
basuniya vrukshi
gatat paksi
tavaguna prabhata prahari
tujhi hi duniya sari

Tuchi data
vishwavidhata

tujhi hi duniya sari (2)

hat jodun
hrudayas kholun
aalo sharan re aamhi (2)

papi asu jar
prabhu kshama kar
pran tujala pukari 
tujhi hi duniya sari

Tuchi data

vishwavidhata

tujhi hi duniya sari (2)
तूचि दाता विश्वविधाता Tuchi Data Vishwavidhata Marathi Jesus Song With lyrics


No comments

Powered by Blogger.