Jesus Christ Vachan Mi Hak Marili Pan Tumhi Aala Nahi... Nitisutre 1: 24 25 26 (Marathi Bible Vachan)

Jesus Christ Vachan Mi Hak Marili Pan Tumhi Aala Nahi (Marathi Bible Vachan)


Jesus Christ Vachan Mi Hak Marili Pan Tumhi Aala Nahi Nitisutre 1: 24 25 26 (Marathi Bible Vachan), bible vachan, jesus christ vachan, jesus is lord, jesus christ, jesus bible vachan, yeshu vachan marathi, jesus vachan in marathi, jesus vachan Marathi images, Marathi bible, marathi bible vachan images, jesus words, jesus bible vachan in marathi
Mi Hak Marili Pan Tumhi Aala Nahi
Nitisutre 1: 24 25 26 (Marathi Bible Vachan)


Mi Hak Marili Pan Tumhi Aala Nahi Mi Aapla Hat Pudhe Kela, Pan Koni Laksha Dile Nahi; Tumhi Mazya Sarv Bodhacha Avher Kela, va Maza Vagdand Muli Jumanila Nahi; Yastav Tumchya Vipatkali Mihi Hasen; Tumchyavar Sankat Aale Asta Mi Thatta Karin.
Nitisutre 1: 24 25 26 (Marathi Bible Vachan)
Jesus Christ Vachan Mi Hak Marili Pan Tumhi Aala Nahi Nitisutre 1: 24 25 26 (Marathi Bible Vachan)Jesus Christ Vachan Mi Hak Marili Pan Tumhi Aala Nahi Nitisutre 1: 24 25 26 (Marathi Bible Vachan)


No comments

Powered by Blogger.