ఆ రాజే నా రాజు | Aa Raaje Naa Raaju – Naa Raaje Raaraaju Lyrics

ఆ రాజే నా రాజు  | Aa Raaje Naa Raaju – Naa Raaje Raaraaju Lyrics | Telugu Jesus Song

ఆ రాజే నా రాజు – నా రాజే రారాజు
నా రాజు రాజులకు రాజు ...2
యేసు పుట్టెను ఈ లోకంలో
ఆనందమే గొప్ప ఆనందమే ...2
ఆనందమే గొప్ప ఆనందమే
సంతోషమే సర్వలోకమే ...2
ఆ రాజే...

యెష్షయి మొద్దున – దావీదు చిగురుగా
లోక రక్షకుడు జన్మించెను
లోక పాపాలను కడిగి వేయగా
భువిలో బాలుడిగా అరుదించెను ...2
పరిశుద్ధాత్మ మూలముగా జన్మించెను
మన పాపాలకు విరుగుడు మందును (తెచ్చెను) (తెచ్చి అందించెను) ...2
ఆనందమే...

వీనుల విందుగా – దీనుల అండగా
కరుణా కారకుడు కడలివచ్చెను
పాపుల శాపాలను తానే మోయగా
పరమ పాలకుడు పుడమి చేరెను ...2
కుల మత బేధాలను హరియించ వచ్చెను
పరలోకానికి చేర్చే (మార్గమాయెను) (మార్గమై తనే నిలిచెను)...2
ఆనందమే...


ఆ రాజే నా రాజు  | Aa Raaje Naa Raaju – Naa Raaje Raaraaju Lyrics in English | Telugu Jesus Song


Aa Raaje Naa Raaju – Naa Raaje Raaraaju
Naa Raaju Raajulaku Raaju (2)
Yesu Puttenu Ee Lokamlo
Aanandame Goppa Aanandame (2)
Aanandame Goppa Aanandame
Santhoshame Sarva Lokame (2)
Aa Raaje...

Yeshshayi Modduna – Daaveedu Chigurugaa
Loka Rakshakudu Janminchenu
Loka Paapaalanu Kadigi Veyagaa
Bhuvilo Baaludigaa Arudinchenu (2)
Parishuddhaathma Moolamugaa Janminchenu
Mana Paapaalaku Virugudu Mandunu (Thechcenu) (Thechchi Andinchenu) (2)
Aanandame...

Veenula Vindugaa – Deenula Andagaa
Karunaa Kaarakudu Kadali Vachchenu
Paapula Shaapaalnu Thaane Moyagaa
Parama Paalakudu Pudami Cherenu (2)
Kula Matha Bedhaalanu Hariyincha Vachchenu
Paralokaaniki Cherche (Maargamaayenu) (Maargamai Thane Nilichenu) (2)
Aanandam...


See More

ఆడెదన్ పాడెదన్.. | Aadedhan Paadedhan.. Yesuni Sannidhilo Lyrics

ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార | Aa Ningilo Veligindi Oka Thaara Lyrics

ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు | Aa Dari Chere Daare Kanaraadu Lyrics

ఆ భోజన పంక్తిలో సీమోను ఇంటిలో | Aa Bhojana Pankthilo Simonu Intilo Lyrics

No comments

Powered by Blogger.