ఆ భోజన పంక్తిలో సీమోను ఇంటిలో | Aa Bhojana Pankthilo Simonu Intilo Lyrics

ఆ భోజన పంక్తిలో సీమోను ఇంటిలో | Aa Bhojana Pankthilo Simonu Intilo Lyrics | Telugu Jesus Song

ఆ భోజన పంక్తిలో సీమోను ఇంటిలో

అభిషేకం చేసింది అత్తరుతో యేసయ్యను...2
కన్నీళ్లతో పాదాలు కడిగింది
తన కురులతో పాదాలు తుడిచింది...2
సువాసన సువాసన ఇల్లంత సువాసనా
ఆరాధన దైవ ఆరాధన ఆత్మీయ ఆలాపన...2

జుంటి తేనె ధారల కన్నా మధురమైనది వాక్యం

ఆ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను ...2
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆరాధన
ఆరాధన దైవ ఆరాధన ఆత్మీయ ఆలాపన ...2
ఆ భోజన

సింహాల నోళ్లను మూసినది ఈ వాక్యం

దానియేలుకు ఆపై విడుదలిచ్చె ఈ వాక్యం ...2
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆరాధన
ఆరాధన దైవ ఆరాధన ఆత్మీయ ఆలాపన ...2
ఆ భోజన

ఆ భోజన పంక్తిలో సీమోను ఇంటిలో | Aa Bhojana Pankthilo Simonu Intilo Lyrics in English | Telugu Jesus Song


Aa Bhojana Pankthilo Simonu Intilo

Abhishekam Chesindi Attharutho Yesayyanu ...2
Kannillatho Paadaalu Kadigindi
Thana Kurulatho Paadaalu Thudichindi ...2
Suvaasana Suvaasana Illantha Suvaasanaa
Aaraadhana Daiva Aaraadhana Aathmiya Aalaapaana ...2

Junti Thene Dhaarala Kannaa Madhuramainadi Vaakyam

Aa Vaakyame Nannu Brathikinchenu...2
Hallelujah Hallelujah Hallelujah Aaraadhana
Aaraadhana Daiva Aaraadhana Aathmiya Aalaapaana...2
Aa Bhojana

Simhaala Nollanu Musinadi ee Vaakyam

Daaniyeluku Aapai Vidudalichche ee Vaakyam...2
Hallelujah Hallelujah Hallelujah Aaraadhana
Aaraadhana Daiva Aaraadhana Aathmiya Aalaapaana...2
Aa BhojanaSee More : 

ఆడెదన్ పాడెదన్.. | Aadedhan Paadedhan.. Yesuni Sannidhilo Lyrics

ఆ రాజే నా రాజు  | Aa Raaje Naa Raaju – Naa Raaje Raaraaju Lyrics

ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార | Aa Ningilo Veligindi Oka Thaara Lyrics

ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు | Aa Dari Chere Daare Kanaraadu Lyrics

No comments

Powered by Blogger.