ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార | Aa Ningilo Veligindi Oka Thaara Lyrics

ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార | Aa Ningilo Veligindi Oka Thaara Lyrics | Telugu Christmas song Lyrics

ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార
మా గుండెలో ఆనందాల సితార
నిజ ప్రేమను చూసాము కళ్ళారా
ఈ లోకంలో నీ జన్మము ద్వారా
ఆనంద హేళ ఇయ్యాల సందడి చేయాల
హృదయంలోని యేసు పుట్టిన వేళ
ఆనంద హేళ ఇయ్యాల సందడి చేయాల
మా హృదయాల్లోన యేసు పుట్టిన వేళ
యేషు మేరా ప్రాణ్ హాయ్ తూ
యేషు మేరా ధ్యాన్ హాయ్ తూ
యేషు మేరా గాన్ హాయ్ తూ
యేషు మేరా ప్రాణ్ హాయ్ తూ

లోకంలో యాడ చూసిన శోకాలేనట
పరిశుద్ధ రాక కోసం ఎదురు చూపులట
అంతట ఒక తార వెలసెను తూర్పు దిక్కుట
అది చూసిన జ్ఞానులు వెళ్లిరి దాని వెంబట
విశ్వాన్ని సృష్టించిన దేవుడంట
పశువుల పాకలోన పుట్టాడంట
పాటలు పాడి ఆరాధించి
నిజ దేవుడు యేసుని అందరు చూడగ రారండోయ్
యేషు...

చీకటిలో చిక్కుకున్న బీదవారట
చలి గాలిలో సాగుతున్న గొల్లవారట
అంతట ఒక దూత నిలిచెను వారి ముంగిట
వెలుగులతో నింపే గొప్ప వార్త చెప్పెనట
దావీదు పట్టణమందు దేవుడంట
మనకొరకై భువిలో తానే పుట్టాడంట
వేగమే వెళ్లి నాథుని చూసి
పరిశుద్ధుని పాదము చెంత మోకరిల్లండోయ్
యేషు...


ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార | Aa Ningilo Veligindi Oka Thaara Lyrics in English | Telugu Christmas song Lyrics

Aa Ningilo Veligindi Oka Thaara
Maa Gundelo Aanandaala Sithaara
Nija Premanu Chusaamu Kallaara
I Lokamlo Ni Janmamu Dwaaraa
Aananda Hela Iyaala Sandadi Cheyaala
Hrudayamlona Yesu Puttina Vela
Aananda Hela Iyaala Sandadi Cheyaala
Maa Hrudayaallona Yesu Puttina Vela
Yeshu Meraa Praan Hai Thu
Yeshu Meraa Dhyaan Hai Thu
Yeshu Meraa Gaan Hai Thu
Yeshu Meraa Praan Hai Thu

Lokamlo Yaada Chusina Shokaalenata
Parishuddha Raaka Kosam Eduru Chupulata
Anthata Oka Thaara Velasenu Thurpu Dikkuta
Adi Chusina Gnaanulu Velliri Daani Vembata
Vishwaanni Srushtinchina Devudanta
Pashuvula Paakalona Puttaadanta
Paatalu Paadi Aaraadhinchi
Nija Devudu Yesuni Andaru Chudaga Raarandoi
Yeshu...

Chikatilo Chikkukunna Bidavaarata
Chali Gaalilo Saaguthunna Gollavaarata
Anthata Oka Dutha Nilichenu Vaari Mungata
Velugulatho Nimpe Goppa Vaartha Cheppenata
Daavidu Pattanamandu Devudanta
Manakorakai Bhuvilo Thaane Puttaadanta
Vegame Velli Naathuni Chusi
Parishuddhuni Paadamu Chentha Mokarillandoi
Yeshu...


See More :


ఆడెదన్ పాడెదన్.. | Aadedhan Paadedhan.. Yesuni Sannidhilo Lyrics

ఆ రాజే నా రాజు  | Aa Raaje Naa Raaju – Naa Raaje Raaraaju Lyrics

ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు | Aa Dari Chere Daare Kanaraadu Lyrics

ఆ భోజన పంక్తిలో సీమోను ఇంటిలో | Aa Bhojana Pankthilo Simonu Intilo Lyrics

No comments

Powered by Blogger.