भोळ्यांचे भलतीकडे वळणे त्यांच्या नाशाचे कारण होईल...नीतिसूत्रे १:३२ Bholyanche bhaltikade valane tynachya nashas karan hoil... Nitisutra 1 :32

November 09, 2019
भोळ्यांचे भलतीकडे वळणे त्यांच्या नाशाचे कारण होईल...नीतिसूत्रे १:३२ Bholyanche bhaltikade valane tynachya nashas karan hoil... Nitisutra...Read More

माझ्या मुला त्यांच्या मार्गाने तू जाऊ नको नीतिसूत्रे १ : १५-१६ Mazya mula tyanchya margane tu jau nako Nitisutra 1 : 15 -16 (Bible vachan)

November 08, 2019
माझ्या मुला त्यांच्या मार्गाने तू जाऊ नको नीतिसूत्रे १ : १५-१६ Mazya mula tyanchya margane tu jau nako Nitisutra 1 : 15 -16 (Bible Vachan)...Read More
Powered by Blogger.